General information

Staff

Research

Publications

Teaching



Polska
Wersja Polska







Contact

Technical University of Lodz
Institute of Materials Science and Engineering
Stefanowskiego St. 1/15
90-924 Lodz, POLAND
tel. (42) 6312278
fax (42) 6366790












Publications of Division of Biophysics


L. Świątek, A. Olejnik, J. Grabarczyk, A. Jedrzejczak, A. Sobczyk-Guzenda, M. Kaminska, W. Jakubowski, W. Szymanski, D. Bociaga
Multi-doped diamond like-carbon coatings (DLC-Si/Ag) for biomedical applications fabricated using the modified chemical vapour deposition method.
Diamond & Related Materials 67 (2016) 54–62

Komorowski P, Walkowiak-Przybyło M, Walkowiak B.
Early cell response to contact withbiomaterial’s surface.
J Biomed Mater Res Part B (2016) 104B:880–893.

D. Bociaga, M.Kaminska, A. Sobczyk-Guzenda, K. Jastrzebski, L. Świątek, A. Olejnik
Surface properties and biological behaviour of Si-DLC coatings fabricated by a multi-target DC–RF magnetron sputtering method for medical applications
Diamond & Related Materials 67 (2016) 41–50

W. Kaczorowski, D. Batory, W.Jakubowski, W.Szymanski, P.Komorowski, B.Walkowiak, M.Sanak, P. Niedzielski
Physicochemical and Biological Investigation of Different Structures of Carbon Coatings Deposited onto Polyurethane.
Braz. Arch. Biol. Technol. v.59: (2016) e16150305

A. Sobczyk-Guzenda, S. Owczarek, H. Szymanowski, L. Volesky, B. Walkowiak,S. Miszczak, M. Gazicki-Lipman
Iron doped thin TiO2 fi lms synthesized with the RF PECVD method
Ceramics International 41 (2015) 7496 – 7500

B Walkowiak
Biologiczna ocena nowych produktów innowacyjnych technologii (Biological evaluation of new products of innovative technology).
Laboratorium 8-18 3-4/2016

W.Jakubowski, B.Walkowiak
Resistance of Oxidative Stress in Biofilm and Planktonic Cells
Braz. Arch. Biol. Technol. v.58 n.2: pp. 300-308, 2015

M.Batory, A.Adamus-Grabicka, A.Sobczyk-Guzenda, N.Bartoszek, P.Komorowski, L.Vyslouzilova, Z.Rozek, E.Budzisz
The use of liposomes in the modification of polycaprolactone fibers.
J. APPL. POLYM. SCI. 2016, DOI: 10.1002/APP. 43299 (1-7)

P.Szychta, M.Dzieniecka, J.Rykała, K.Kądzioła, P.Komorowski, M.Zadrożny
Zastosowanie torebki włóknistej otaczającej wszczep silikonowy piersi jako płata torebkowego
Chirurgia plastyczna i oparzenia 2014;2(4):153–157

Wyrebska A, Pawlowska Z, Gach K, Komorowski P, Protas A, Walkowiak B, Janecka A,
Proteomic Analysis of Proteins Engaged in α-Methylene-δ-Lactone Cytotoxic Effects in Hormone-Independent Breast Cancer MDA-MB-231 Cells.
Chem. Biol. Drug. Des. 2014, 84, 300-306.

Bogdan Walkowiak
Nanotechnologia – korzyści i zagrożenia
Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 2014, 3-4, 58-62.

M.Łukomska‐Szymańska, J.Kleczewska, D.Bieliński, W.Jakubowski, J.Sokołowski
Bactericidal properties of experimental dental composites based on dimethacrylate resins reinforced by nanoparticles.
European Journal of Chemistry, 2014, 5:(3), 419‐423

Rosicka-Kaczmarek J., Stasiuk M., Kozubek A., Chwiłka M., Nabesny E., Makowski B.
Model Studies of Interactions Between Wheat Starch Friabilins/Puroindolins and Lipids Using Fluorescence Method,
Chem. Listy 107, 731-750 (2013)

Sobczyk-Guzenda, A., Pietrzyk, B., Jakubowski, W., Szymanowski, H., Szymański, W., Kowalski, J., Oleśko, K., Gazicki-Lipman M.
Mechanical, photocatalytic and microbiological properties of titanium dioxide thin films synthesized with the sol-gel and low temperature plasma deposition techniques.
Materials Research Bulletin, 2013, 48 (10) , 4022-4031

Sobczyk-Guzenda, A., Pietrzyk, B., Szymanowski, H., Gazicki-Lipman, M., Jakubowski, W.
Photocatalytic activity of thin TiO2 films deposited using sol-gel and plasma enhanced chemical vapor deposition methods.
Ceramics Internationa, 2013, 39 (3) , 2787-2794

Sobol AB, Kaminska M, Walczynska M, Walkowiak B.
Effect of uremia and hemodialysis on platelet apoptosis.
Clin Appl Thromb Hemost. 2013, vol 19(3), 320-323

Walkowiak B, Sobol AB, Walczynska M, Kaminska M.
Effect of uremia and hemodialysis on proteome profile of blood platelets and plasma.
Clin Appl Thromb Hemost. 2013, vol. 19, 541-549

Sobczyk-Guzenda, A., Szymanowski, H., Jakubowski, W., Błasińska, A., Kowalski, J., Gazicki-Lipman, M.
Morphology, photocleaning and water wetting properties of cotton fabrics, modified with titanium dioxide coatings synthesized with plasma enhanced chemical vapor deposition technique.
Surface and Coatings Technology, 2013, 217, 51-57

Kozakiewicz M, Elgalal M, Walkowiak B, Stefanczyk L.
Technical concept of patient-specific, ultrahigh molecular weight polyethylene orbital wall implant.
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2013, 41, 4: 282-290

K. Porębska, B. Pietrzyk, W. Jakubowski
Właściwości hydrofobowych powłok krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel.
Inżynieria Materiałowa 6 (196) (2013), 802-805

M. Gołąbczak, R. Święcik, W. Szymański
Przygotowanie powierzchni próbek ze stali X38CrMoV5-1 pod powłoki ochronne metodą szlifowania elektroerozyjnego AEDG i polerowania,
Mechanik Nr 8-9/2013, 144-151

Batory, D.; Szymanski, W.; Clapa, M.
Mechanical and tribological properties of gradient a-C:H/Ti coatings,
Materials Science-Poland, 2013, 31, 3, 415-423

Kaczmarek, Ł., Stegliński, M., Sawicki, J., Świniarski, J., Batory, D., Kyzioł, K., Kołodziejczyk, Ł., W. Szymański. P. Zawadzki, D. Kottfer
Optimization of the heat treatment and tribological properties of 2024 and 7075 aluminium alloys
Archives of Metallurgy and Materials,2013, 58 (2), 535-540

Banaszek, K., Szymanski, W., Pietrzyk, B., Klimek, L.
Adhesion of E. coli bacteria cells to prosthodontic alloys surfaces modified by TiO2 Sol-Gel coatings
Advances in Materials Science and Engineering, 2013, art. no. 179241

Batory, D., Reczulska, M.C.-., Kolodziejczyk, L., Szymanski, W.
Gradient titanium and silver based carbon coatings deposited on AISI316L,
Applied Surface Science 2013, 275, 303-310

Kaczmarek, Ł., Kopia, A., Kyzioł, K., Szymański, W., Kołodziejczyk, Ł., Gawroński, J., Kleczewska, J.
Wear resistant carbon coatings deposited at room temperature by pulsed laser deposition method on 7075 aluminum alloy
Vacuum, 2013, 97, 20-25

Kaczmarek, Ł., Kyzioł, K., Sawicki, J., Stegliński, M., Radziszewska, H., Szymański, W., Kołodziejczyk, Ł., Zawadzki, P.
The influence of chemical groups on the mechanical properties of SiCNH coatings deposited on 7075 aluminum alloy
Thin Solid Films, 2013, 534, 15-21

Kaczmarek, Ł., Stegliński, M., Radziszewska, H., Kołodziejczyk, L., Sawicki, J., Szymański, W., Atraszkiewicz, R., Oewiniarski, J.
Effect of double-phase segregations formed due to two-stage aging on the strength properties of alloy PN-EN 2024
Metal Science and Heat Treatment, 2013, 54 (9-10), pp. 477-482

Ł. Kaczmarek, J. Sawicki, M. Stegliński, H. Radziszewska, Ł. Kołodziejczyk, W. Szymański, D. Batory, J. Świniarski
Lekkie materiały gradientowe dla zastosowań w węzłach mechanicznych.
Inżynieria Materiałowa, 2012-6.

M. Walkowiak-Przybyło, L. Klimek, W. Okrój, W. Jakubowski, M. Chwiłka, A. Czajka, B. Walkowiak.
Adhesion, activation, and aggregation of blood platelets and biofilm formation on the surfaces of titanium alloys Ti6Al4V and Ti6Al7Nb.
Journal of Biomedical Materials Research - Part A, 2012 Volume 100 A, Issue 3, 768-775

L. Kaczmarek, M. Steglinski, H. Radziszewska, L. Kolodziejczyk, J. Sawicki, W. Szymanski, R. Atraszkiewicz, J. Swiniarski
Влияние двухфазных выделений, образующихся в процессе двухстадийного старения, на прочностные свойства сплава PN-EN 2024
MITOM 9 45-50 2012

D. Batory, M. Czerniak–Reczulska, L. Kolodziejczyk, W. Szymanski
Gradient titanium and silver based carbon coatings deposited on AISI316L
Applied Surface Science http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.12.088.

Walkowiak B, Szymanski W, Szymanski J, Walczynska M, Walkowiak-Przybyło M, Komorowski P, Okrój W, Jakubowski W, Kaminska M.
SPR Biosensors Technique Supports Development in Biomaterials Engineering. In Biosensors for Health, Environment and Biosecurity / Book 4, ed. Pier Andrea Serra,
ISBN 978-953-307-448-1. June 2011.

Elgalal MT, Kozakiewicz M, Loba P, Walkowiak B, Olszycki M, Stefańczyk L.
Patient specific implants, designed using Rapid Prototyping and diagnostic imaging, for the repair of orbital fractures.
Med Sci Monit, 2010; 16(Suppl.1): 75-79.

Sokolowska A, Niedzielski P, Wierzchon T, Okrój W, Urbanski S, Walkowiak B.
Thrombocompatibility of thin dielectric carbon film depends on electron work function of metallic substrate material.
Journal of Nanosciences and Nanotechnology, 2010 vol.10, 1367-1370.

Lipinski P; Bielinski D; Okrój W; Jakubowski W; Klimek L; Jagielski J
Biomedical aspects of ion bombardment of polyethylene
Vacuum, Vol: 83, Supplement 1, 200-203, 2009

Kamińska M, Okrój W, Szymański W, Jakubowski W, Komorowski P, Nosal A, Szymanowski H, Gazicki-Lipman M, Jerczyńska H, Pawłowska Z, Walkowiak B
Interaction of parylene C with biological objects
Acta Bioeng Biomech. 11(3): 19-25. 2009

Okrój W, Walkowiak-Przybyło M, Rośniak-Bak K, Klimek L, Walkowiak B
Comparison of microscopic methods for evaluating platelet adhesion to biomaterial surfaces
Acta Bioeng Biomech. 11(2):45-9. 2009

Perlikowska R, Gacha K, Fichna J, Toth G, Walkowiak B, do-Regoe JC, Janecka A
Biological activity of endomorphin and [Dmt1]endomorphin analogs with six-membered proline surrogates in position 2
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 17: 11, 3789-3794 2009


Walkowiak B, Okroj W, Jerczynska H, Pawlowska Z,
Micron-sized diamond particles are internalized by endothelial cells
Diamond and Related Materials, 18:4, 651-656, 2009

Pietrzyk B, Okrój W, Klimek L, Walkowiak B
Thrombocompatibility of sol-gel titanium dioxide coatings deposited on stainless steel substrat
Advances in Applied Ceramics, 2008, 107, 5, 255-258

Jakubowski W, Slósarczyk A, Paszkiewicz Z, Szymański W, Walkowiak B
Bacterial colonization of bioceramic surfaces
Advances in Applied Ceramics, 2008, 107, 4, 217-221

Walkowiak B, Kamińska M, Okrój W, Tański W, Sobol A, Zbrog Z, Przybyszewska-Doros I
The blood platelet proteome is changed in UREMIC patients.
Platelets 2007, 18, 386-8

Walkowiak B
Surface-modified metallic biomaterials in contact with blood and endothelial cells
Macromolecular Symposia 2007, 253, 122-7

Bieliński DM, Lipiński P, Jagielski J, Okrój W, Klimek L
Wybrane przykłady modyfikacji warstwy wierzchniej polimerów za pomocą bombardowania jonowego
Inżynieria Materiałowa 6/2006, 1337-42

Walkowiak B
Potential risk associated with the use of implants
NANODIAM, PWN Warszawa 2006, 179-187

Jakubowski W
Biofilm on biomaterials surface
NANODIAM, PWN Warszawa 2006, 189-197

Okrój W
Modifications of metallic implant surfaces can improve their thrombocompatibility
NANODIAM, PWN Warszawa 2006, 199-206

Pawłowska Z, Jerczyńska H, Barańska P, Cierniewski CC, Walkowiak B
Detection of changes in cellular protein profile: a proteomics approach
NANODIAM, PWN Warszawa 2006, 215-227

Jakubowski W, Klimek L, Szymański W, Walkowiak B
Mikroskopia Fluorescencyjna (MF) i Elektronowa Mikroskopia Skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego
Ochrona przed korozją, 9s/A/2006, 25-29

Okrój W, Kamińska M, Klimek L, Szymański W, Walkowiak B
Blood platelets in contact with nanocrystalline diamond surfaces.
Diamond and Related Materials 2006; 15: 1535-9

Sobczyk-Guzenda A, Szymanowski H, Jakubowski W, Rylski A, Klimek L, Uznański P, Gazicki-Lipman M
Cienkie warstwy dwutlenku tytanu o właściwościach bakteriobójczych aktywowane światłem UV
Inżynieria Materiałowa 5; (153), 1228-1232

Klimek L, Jakubowski W, Banaszek K
Adhezja bakterii na powierzchniach wybranych stopów stomatologicznych
Nowoczesny technik dentystyczny (wydanie specjalne), 2006, 108-1122

Szemraj J, Walkowiak B, Kawecka I, Janiszewska G, Buczko W, Bartkowiak J, Chabielska E.
A new recombinant thrombolytic and antithrombotic agent with higher fibrin affinity--a staphylokinase variant. I. In vitro study.
J Thromb Haemost. 2005 3(10):2156-65

Szymanowski H, Sobczyk A, Gazicki-Lipman M, Jakubowski W, Klimek L
Plasma enhanced CVD deposition of titanium oxide for biomedical applications
Surface and Coatings Technology. 2005 200: 1036– 1040

Klimek L, Kozakiewicz M, Okrój W
Wpływ rozwinięcia powierzchni tytanowych wszczepów zębowych na czynność płytek krwii
Protetyka Stomatologiczna 2005 LV:3 191-196

Okrój W, Klimek L, Komorowski P, Walkowiak B
Płytki krwi w kontakcie ze stopami tytanu Ti6Al4V iż jego zmodyfikowanymi powierzchniami
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 13-16

Kamińska M, Szymański W, Walkowiak B
Przygotowanie biosensora SPR, pracującego w realnym czasie, do badań odkładania się białek na powierzchni tytanu i na warstwach NCD
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 16-21

Jerczyńska H, Barańska, Koziołkiewicz W, Walkowiak B, Pawowska Z
Wzrost komórek śródbłonka na powierzchni wybranych biomateriałów
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 21-24

Szymanowski H, Sobczyk A, Jakubowski W, Gazicki-Lipman M
Warstwy dwulenku tytanu nakładane metodą cvd wspomaganą plazmowo do zastosowań fotokatalitycznych
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 32-36

Przybyszewska-Doroś I, Okrój W, Walkowiak B
Modyfikacje powierzchni implantów metalicznych
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 52-63

Majak J, Jakubowski W, Balcerczyk A, Niedzielski P, Walkowiak B
Zmiany pojemności antyoksydacyjnej fibroblastów po kontakcie z wybranymi materiałami
Inżynieria Biomateriałów. 2005 43-44: 63-66

Jakubowski W, Bartosz G, Niedzielski P, Szymanski W, Walkowiak B
Nanocrystalline diamond surface is resistant to bacterial colonization.
Diamond and Related Materials. 2004; 13(10): 1761-1763

Jakubowski W, Szymański W, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Pirek M, Walkowiak B
Podatność powierzchni biomateriałów na kolonizację bakteriami zależy od rodzaju tej powierzchni.
Inżynieria Biomateriałów. 2004; 38-42: 206-207

Walkowiak B
Biomedyczne skutki kontaktu tkanki z implantem.
Inżynieria Biomateriałów. 2004; 38-42: 200-205

Okrój W, Jakubowski W, Przybyszewska I, Pirek M, Komorowski P, Szymański W, Kosenda P, Walkowiak B
Trombozgodność warstw NCD na powierzchni stopów tytanowych.
Inżynieria Biomateriałów. 2004; 35-36: 29-32

Pirek M, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Jakubowski W, Walkowiak B
Chemiczna modyfikacja powierzchni proszku diamentowego.
Inżynieria Biomateriałów. 2004; 35-36: 36-39

Walkowiak B, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Pirek M, Szymański W, Kosenda P, Jakubowski W
Nanokrystaliczny diament (NCD) - nowy i obiecujący materiał do zastosowań medycznych.
Inżynieria Biomateriałów. 2004; 35-36: 62-67

Balcerczyk A, Grzelak A, Janaszewska A, Jakubowski W, Koziol S, Marszalek M, Rychlik B, Soszynski M, Bilinski T, Bartosz G
Thiols as major determinants of the total antioxidant capacity.
Biofactors. 2003; 17(1-4): 75-82

Ćwiklińska H, Mycko MP, Luvsannorov O, Walkowiak B, Brosnan CF, Raine CS, Selmaj KW.
Heat shock protein 70 associations with myelin basic protein and proteolipid protein in multiple sclerosis brains.
Int Immunol. 2003; 15(2):241-249

Skibska B, Okrój W, Walkowiak B
Charakterystyka płytkowych receptorów dla ADP.
Post Biologii Kom 2003 1; 153-65.

Pirek M, Kociucki Sz, Bąkowicz K, Mitura S, Walkowiak B
Diamond Powder Particles in contact with blood plasma - luminescence observation.
First Steps in Science and Education, 1, 2003

>Walkowiak B, Kochmańska V, Jakubowski W, Okrój W, Króliczak V
Interaction of body fluids with carbon surfaces.
J Wide Bandgap Materials. 2002 9; 231-42.

Balcerczyk A, Grzelak A, Janaszewska A, Jakubowski W, Kozioł S, Marszałek M, Rychlik B, Soszyński M, Biliński T, Bartosz G
Thiols as major determinants of the total antioxidant capacity.
Thiol Metabolism and Redox Regulation of Cellular Functions
(NATO Science Series, Series I: Life and Behavioural Sciences, Vol. 347), eds. A. Pompella, G. Banhegyi and M. Wellman-Rousseau, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, 2002, pp. 75-84

Walkowiak B, Baraniak J, Cierniewski CS, Stec W
Inhibition of ADP-triggered blood platelet aggregation by diadenosine polyphosphate analogues.
Bioorg Med Chem Lett. 2002 12(15):1959-62

Bąkowicz K, Pirek M
The activity of Diamond Powder Particles in human body
First Steps in Science and Education, 1, 2002

Gromadzińska E, Lachowicz L, Walkowiak B, Zylinska L
Calmodulin effect on purified rat cortical plasma membrane Ca(2+)-ATPase in different phosphorylation states.
Biochim Biophys Acta. 2001 10;1549(1):19-31.

Boncela J, Papiewska I, Fijałkowska I, Walkowiak B, Cierniewski C
Acute phase protein {alpha}1- acid glycoprotein interacts with plasminogen activator inhibitor type 1 and stabilizes its inhibitory activity.
J Biol Chem. 2001 21;276(38):35305-11

Jakubowski W, Bartosz G.
2,7-dichlorofluorescin oxidation and reactive oxygen species: what does it measure?
Cell Biol Int. 2000;24(10):757-60.

Walkowiak B
Techniki chromatografii cieczowej. Przykłady zastosowań
Amersham Pharmacia Biotech. 2000

Walkowiak B, Kralisz U, Michalec L, Majewska E, Koziolkiewicz W, Ligocka A, Cierniewski C
Comparison of platelet aggregability and P-selectin surface expression on platelets isolated by different methods.
Thromb Res. 2000 99(5):495-502.

Goraca A, Walkowiak B
Partial purification and identification of cardiodepressant factor from the posterior pituitary lobe in rats.
J Physiol Pharmacol. 2000 51(1):137-50.

Jakubowski W, Biliński T, Bartosz G.
Oxidative stress during aging of stationary cultures of the yeast Saccharomyces cerevisiae.
Free Radic Biol Med. 2000 Mar 1;28(5):659-64.

Jakubowski W, Biliński T, Bartosz G.
Sensitivity of antioxidant-deficient yeast Saccharomyces cerevisiae to peroxynitrite and nitric oxide.
Biochim Biophys Acta. 1999 Oct 18;1472(1-2):395-8.

Fortuniak A, Jakubowski W, Biliński T, Bartosz G.
Lack of evidence of oxidative damage in antioxidant-deficient strains of Saccharomyces cerevisiae.
Biochem Mol Biol Int. 1996 May;38(6):1271-6.

Watala C, Boncler M, Golanski J, Koziolkiewicz W, Walkowiak B, Cierniewski C
Release of calcium and P-selectin from intraplatelet granules is hampered by procaine.
Thromb Res. 1999 94(1):1-11.

>Watala C, Boncer M, Golanski J, Koziolkiewcz W, Trojanowski Z, Walkowiak B
Platelet membrane lipid fluidity and intraplatelet calcium mobilization in type 2 diabetes mellitus.
Eur J Haematol. 1998 61(5):319-26.

Jakubowski W, Ertel D, Biliński T, Kędziora J, Bartosz G.
Luminol luminescence induced by oxidants in antioxidant-deficient yeasts Saccharomyces cerevisiae.
Biochem Mol Biol Int. 1998 Jun;45(1):191-203.

Jakubowski W
Efekty stresu oksydacyjnego u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Post Biol Kom 1998 25: 429-447.

Jakubowski W
Drożdże Saccharomyces cerevisiae - wieloaspektowy model procesów starzenia się.
Kosmos 1998 47:13-20.

Walkowiak B, Kesy A, Michalec L
Microplate reader--a convenient tool in studies of blood coagulation.
Thromb Res. 1997 87(1):95-103.

Walkowiak B, Borkowska E, Koziolkiewicz W, Michalec L, Sobol A, Cierniewski C
Platelet membrane fluidity and intraplatelet Ca2+ mobilization are affected in uraemia.
Eur J Haematol. 1997 58(5):350-6.

Jakubowski W, Bartosz G.
Estimation of oxidative stress in Saccharomyces cerevisae with fluorescent probes.
Int J Biochem Cell Biol. 1997 Nov;29(11):1297-301.

Kesy A, Fitzner A, Niedbalski W, Paprocka G, Walkowiak B
A new variant of the viral haemorrhagic disease of rabbits virus.
Rev Sci Tech. 1996 15(3):1029-35.

Walkowiak B, Koziolkiewicz W, Michalec L, Pawlowska Z, Krzeslowska J, Cierniewski C
Changes in platelet response to adenosine 5'-diphosphate caused by verapamil.
Pol J Pharmacol. 1996 48(3):303-5.

Walkowiak B, Koziolkiewicz W, Michalec L, Borkowska E, Cierniewski C
Platelet membrane fluidity and intraplatelet Ca2+ homeostasis are affected in uremia.
Pol J Pharmacol. 1996 48(3):299-302.

Fortuniak A, Jakubowski W, Biliński T, Bartosz G.
Lack of evidence of oxidative damage in antioxidant-deficient strains of Saccharomyces cerevisiae.
Biochem Mol Biol Int. 1996 May;38(6):1271-6.

Kozubski W, Walkowiak B, Pawlowska Z, Prusinski A, Cierniewski C
Blood platelet fibrinogen receptors in migraine and related headaches.
Neurol Neurochir Pol. 1996;30 Suppl 2:25-33.

Watala C, Gwozdzinski K, Pluskota E, Pietrucha T, Walkowiak B, Trojanowski Z, Cierniewski C
Diabetes mellitus alters the effect of peptide and protein ligands on membrane fluidity of blood platelets.
Thromb Haemost. 1996 75(1):147-53.

Sokal A, Walkowiak B, Kaluzna A, Krol K, Cieslak M, Rychlik B, Sychowski R, Bartosz G
Stimulation of erythrocyte membrane Mg2+-ATPase activity by glutathione S-conjugates.
Biochem Mol Biol Int. 1995 37(1):73-9.

Walkowiak B, Michalak E, Borkowska E, Koziolkiewicz W, Cierniewski C
Concentration of RGDS-containing degradation products in uremic plasma is correlated with progression in renal failure.
Thromb Res. 1994 76(2):133-44.

Walkowiak B, Pawlowska Z, Michalak E, Cierniewski C
Expression of fibrinogen receptors on platelets of uremic patients is correlated with the content of GPIIb and plasma level of creatinine.
Thromb Haemost. 1994 71(2):164-8.

<Walkowiak B, Naik UP, Lange M, Kornecki E
Preferred use of primary radiolabeled anti-platelet monoclonal antibodies. Comparison of immunoblotting methods for the analysis of functional domains on human platelets.
Thromb Res. 1992 1;68(4-5):323-31.

Michalak E, Walkowiak B, Paradowski M, Cierniewski C
The decreased circulating platelet mass and its relation to bleeding time in chronic renal failure.
Thromb Haemost. 1991 23;65(1):11-4.

Kornecki E, Walkowiak B, Naik UP, Ehrlich YH
Activation of human platelets by a stimulatory monoclonal antibody.
J Biol Chem. 1990 15;265(17):10042-8.

Walkowiak B, Michalak E, Koziolkiewicz W, Cierniewski C
Rapid photometric method for estimation of platelet count in blood plasma or platelet suspension.
Thromb Res. 1989 15;56(6):763-6.

Walkowiak B, Kozubski W, Pawlowska Z, Prusinski A, Cierniewski C
Expression of fibrinogen receptors in platelets of migraine patients--correlation with platelet GPIIb content and plasma cholesterol.
Thromb Haemost. 1989 30;61(3):419-22.

Walkowiak B, Kozubski W, Prusinski A, Cierniewski C
The increased contents of beta-thromboglobulin and fibrinogen in migraine platelets indicate an abnormality in thrombopoiesis.
Headache. 1989 29(4):257.

Walkowiak B, Cierniewski C
Mathematical modelling of the transport of low molecular weight solutes across biological membranes. The transport of Leu, His and Glu into human blood platelets.
Gen Physiol Biophys. 1988 7(5):475-94.

Walkowiak B, Kozubski W, Cierniewski C, Prusinski A
Correlation between expression of blood platelet receptors for fibrinogen and plasma cholesterol in migraine patients.
Headache. 1988 28(6):435-6.

Pawlowska Z, Kozubski W, Walkowiak B, Cierniewski C
Increased platelet glycoprotein IIb reflects an abnormality of the platelet membrane in migraine.
Headache. 1988 28(1):60.

Kozubski W, Walkowiak B, Cierniewski C, Prusinski A
Platelet fibrinogen receptors in migraine patients.
Headache. 1987 27(8):431-4.

Walkowiak B, Cierniewski C
Kinetics of the beta-thromboglobulin release from alpha-granules of blood platelets activated by ADP.
Thromb Res. 1987 46(5):727-36.

Kozubski W, Niewiarowska J, Walkowiak B
The LA-PF4/PF4 ratio reflects the augmentation of in vivo blood blood platelet activity in migraine patients.
Headache. 1986 26(6):298.

Dzieniakowski T, Timofiejew Z, Walkowiak B
Methods of measuring the mobility of teeth.
Protet Stomatol. 1985 35(2):93-8.

Cierniewski C, Walkowiak B
Effect of heavy metals and alkali metals on L-leucine uptake by human blood platelets.
Haemostasis. 1983;13(4):234-9.

Dzieniakowski T, Jatczak J, Jedrzejewski T, Walkowiak B
Measurements of the strength of the electrical current, discharged in a resistor containing an electrical element, generated in patients with amalgam fillings.
Czas Stomatol. 1980 33(10):905-12.

Jatczak J, Jedrzejewski T, Kordasz P, Szczutkowski H, Walkowiak B
Temporal changes of electromotor power and current intensity of electric element formed by two metal crowns in the mouth.
Protet Stomatol. 1980 30(2):79-83.