Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej
Informacje ogólne

Pracownicy

Główne kierunki badań

Publikacje

Dydaktyka
English
English VersionKontakt

Zakład Biofizyki
Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
ul.Stefanowskiego 1/15 90-924
tel. (42) 6312278
fax (42) 6366790Zaliczenia z przedmiotu Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich.


Pierwszy termin
- 27 stycznia 2018 roku o 10.00 w sali 109, bud. A18


Drugi termin
- 17 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w sali 109, bud. A18


W dniu 27 lutego 2015r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 102 (budynek Fabryki Inżynierów XXI wieku - A18), odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marty Walczyńskiej-Gładysz na temat:

"Badanie biomateriałów i produktów nanotechnologii z wykorzystaniem modelowego organizmu wielokomórkowego Caenorhabditis elegans"

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Walkowiak - Politechnika Łódzka
Promotor pomocniczy: dr Witold Jakubowski - Politechnika Łódzka

Recenzenci:
- dr hab. inż. Jarosław Grobelny, prof. nadzw. Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Janusz Szemra- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń - Politechnika Warszawska

"New Perspectives in Biosensors Technology and Applications"W książce wydanej przez INTECH open zamieszczono roździał dotyczący biosensorów

Walkowiak B;, Szymanski W, Szymanski J, Walczynska M, Walkowiak-Przybyło M, Komorowski P, Okrój W, Jakubowski W, Kaminska M.
SPR Biosensors Technique Supports Development in Biomaterials Engineering. In Biosensors for Health, Environment and Biosecurity / Book 4, ed. Pier Andrea Serra,
ISBN 978-953-307-448-1.


13 grudnia 2010 roku o godzinie 13.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Piotra Komorowskiego pod tytułem:
"Ocena powierzchni biomateriałów w świetle badań molekularnych - transkryptomiki i proteomiki"Serdecznie gratulujemy!!!

Fotorelacja z obrony
Linia
Przeprowadzka


W ramach projektu "Fabryka Inżynierów XXI" rozpoczęto budowę nowego centrum dydaktycznego,
w którym znajdą się laboratoria Zakładu Biofizyki. Realizacja projektu wymagała opuszczenia
pofabrycznego budynku szedowego stojącego wzdłuż ul. Stefanowskiego.
W efekcie Zakład Biofizyki został przeniesiony do przygotowanych pomieszczeń
tymczasowych na 7 piętrze w budynku C3 (Akwarium).

LiniaW dniu 13 maja 2009 roku odbyło się otwarcie "Pracowni Hodowli Tkanek"
Fotorelacja

Jest to pierwsza tego typu pracownia w Instytucie Inżynierii Materiałowej, a także na Wydziale Mechanicznym.
Pozwoli na rozszerzenie prowadzonych badań w Zakładzie nad wpływem nowoczesnych materiałów na komórki ludzkie, a równocześnie uzupełni ofertę realizowanych badań biomateriałów pod kątem biozgodności.

Wszystkim serdecznie dziękujemy z przybycie
Pracownicy i doktoranci Zakładu Biofizyki11 czerwca 2008 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Witolda Szymańskiego
pod tytułem: "Badanie biofilmu bakteryjnego na powierzchniach biomateriałów"Serdecznie gratulujemy!!!

Fotorelacja z obrony
Linia

21 stycznia 2008 roku odbyła się uroczystośc "Oficjalnego Otwarcie Nowej Siedziby Zakładu Biofizyki"

Nasze laboratorium zaszczyciło wielu gości, w tym władze uczelni, instytutu oraz współpracownicy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy z przybycie
Pracownicy i doktoranci Zakładu Biofizyki